1

Každý pracujúci človek musí platiť dane a odvody. Ak váš rodič dostane na ruku 750€, koľko dohromady musel on a zamestnávateľ zaplatiť na daniach a odvodoch?

  1. 140 eur
  2. 210 eur
  3. 320 eur
  4. 580 eur
2

Koľko by stálo štát, keby sme chceli zvýšiť priemerný dôchodok z dnešných 430 eur na 500 eur?

  1. 500 mil. eur
  2. 950 mil. eur
  3. 1245 mil. eur
  4. 350 mil. eur
3

Koľko spolu zaplatili na dani zahraničné spoločnosti KIA Motors, Volkswagen a Samsung v roku 2016?

  1. 167 mil. eur
  2. 85 mil. eur
  3. 541 mil. eur
  4. 6 mil. eur
4

Rodina žijúca v osade dostáva od štátu dávky. Rodičia majú 5 detí, ani jeden z nich nepracuje. Koľko eur pripadá na deň na jedného člena rodiny?

  1. 5 eur
  2. 20 centov
  3. 1,5 eur
  4. 17 eur
5

Koľko % z verejného rozpočtu ide na sociálne dávky pre rómske rodiny?

  1. 5 %
  2. 15 %
  3. 1 %
  4. 25 %
6

Koľko by stálo verejný rozpočet, keby sme chceli predĺžiť materskú dovolenku na 3 roky?

  1. 154 mil. eur
  2. 85 mil. eur
  3. 448 mil. eur
  4. 987 mil. eur
7

V ktorej z týchto krajín pracuje najväčší podiel ľudí v poľnohospodárstve?

  1. Česká republika
  2. Francúzsko
  3. Nemecko
  4. Slovensko
8

Ak spolu obchodujú dve krajiny, tak je to výhodné pre:

  1. tú krajinu, ktorá vyváža tovary
  2. tú krajinu, ktorá dováža tovary
  3. pre obidve krajiny
  4. ani pre jednu krajinu
9

Ktoré služby by štát musel škrtnúť, aby dokázal zaplatiť zoštátnenie strategických podnikov?

  1. základné školstvo
  2. základné a stredné školstvo
  3. základné, stredné a vysoké školstvo, súdnictvo a obranu
  4. základné, stredné a vysoké školstvo a súdnictvo
Slovensko 2044 logo

O projekte

Populizmus nie je nič nové. Je spätý s fungovaním demokracie od jej úplných začiatkov. Dnes je však jeho sila násobená pomocou sociálnych sietí a internetu. Populistickí politici tak môžu ľahko a vo veľkom zasievať svoje populistické sľuby a predstavy hlavne medzi mladých ľudí.

Cieľom nášho projektu je využiť tie isté technológie a postupy, ktoré pomáhajú rásť populizmu, na boj s ním. Vybrali sme sedem konkrétnych mýtov, ktoré populisti šíria medzi mladými ľuďmi a pomocou troch kanálov ukazujeme ich nesprávnosť a škodlivosť.

Prvým kanálom je animované video vytvorené štúdiom CUBE to CUBE a nadabované Jurajom Kemkom. V tomto videu je hyperbolizovaná budúcnosť, kde sa populistické sľuby zmenili na skutočnosť.

Následne, animované video odkazuje na sedem edukačných videí, v ktorých sú analyzované jednotlivé sľuby populistov. Všetky tieto videá boli nahrané na sociálne siete, s cieľom šírenia medzi mladými ľuďmi. Druhým spôsobom je distribúcia fyzickej brožúrky na stredné školy po celom Slovensku. Tretím kanálom je osobný kontakt vo forme prezentácií na vybraných stredných školách, kde náš ekonomický analytik diskutuje so študentmi o populistických sľuboch.

Chceš vedieť viac o kampani?

Buď hrdina aj ty! Zakrič kráľ je nahý!

Projekt realizuje

Logo Iness

Sponzori projektu

Logo Nadácie Tatra Banky
Logo Atlas
Logo Nadácie Orange
Logo Koninkrijk der Nederlanden